Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 37/2018privind implementarea proiectului „Achizitie autogunoiera in cadrul Serviciului public de Salubritate, comuna Tintesti, jud. Buzau”2018/10/12
HCL 36/2018privind aprobarea modificarii si completarii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Tintesti pentru perioada 2014-20202018/10/12
HCL 35/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna Septembrie al anului 20182018/09/28
HCL 34/2018privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local, ca membrii in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Maxenu2018/09/28
HCL 33/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna August al anului 20182018/08/31
HCL 32/2018privind suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2018/08/31
HCL 31/2018privind acordarea de premii banesti elevilor Scolii Gimnaziale Maxenu, comuna Tintesti, care au obtinut rezultate bune la invatatura in anul 2017-20182018/08/31
HCL 30/2018privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti pe trimestrul II al anului 20182018/08/31
HCL 29/2018privind aprobarea cotizatiei, pentru GAL – Ecoul Campiei Buzaului, cu sediul in Orasul Pogoanele, jud. Buzau precum si pentru Asociatia Comunelor din Romania – Filiala judeteana Buzau2018/08/31
HCL 28/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna Iulie al anului 20182018/07/18
HCL 27/2018privind aprobarea apartenentei la domeniul privat al comunei Tintesti a unei suprafete de 1250mp, situata in satul Maxenu, comuna Tintesti2018/07/09
HCL 26/2018privind insusirea dispozitiilor domnului primar nr. 152/24.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe luna mai 2018 si nr.172/06.06.2018 privind rectificarea bugetului local pe luna iunie 2018 2018/06/28
HCL 25/2018privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local al comunei Tintesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.20172018/05/31
HCL 24/2018privina aprobarea programului de audiente acordat cetatenilor de catre Primarul, Viceprimarul si Consilierii locali ai comunei Tintesti in anul 20182018/05/31
HCL 23/2018privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2018 al comunei Tintesti2018/04/27
HCL 22/2018privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti pe trimestrul I al anului 20182018/04/27
HCL 21/2018privind aprobarea organizarii retelei scolare a invatamantului preuniversitar pe raza comunei Tintesti pentru anul 2018-20192018/04/27
HCL 20/2018privind insusirea rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, pe anul 20172018/04/27
HCL 19/2018privind aprobarea perioadei pentru pasunatul animalelor, cetatenilor cu domiciuliul in comuna Tintesti, jud. Buzau2018/03/09
HCL 18/2018privind completarea HCL nr. 43/27.10.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20182018/03/09
HCL 17/2018privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Tintesti2018/03/09
HCL 16/2018privind insusirea raportului de evaluare avand ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spatiul cu destinatia „farmacie”2018/03/09
HCL 15/2018privind darea in folosinta gratuita catre Parohia Maxenu a terenului in suprafata de 1250mp, teren intravilan din domeniul privat al comunei Tintesti, reprezentand curtea bisericii2018/03/09
HCL 14/2018privind aprobarea casarii, dezmembrarii si valorificarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul comunei Tintesti2018/03/09
HCL 13/2018privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local Tintesti pentru anul 20182018/02/16
HCL 12/2018privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tintesti2018/02/16
HCL 11/2018privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri, in vederea punerii in aplicare a sentintei civile nr. 157/20102018/02/16
HCL 10/2018privind aprobarea Planului de paza al comunei Tintesti pe anul 20182018/02/16
HCL 9/2018privind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale pentru anul 20182018/02/16
HCL 8/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social2018/02/16
HCL 7/2018privind insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 20172018/01/26
HCL 6/2018privind modificarea HCL nr. 43/27.10.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20182018/01/26
HCL 5/2018privind aprobarea „Procedurii de executie silita a creantelor fiscale restante datorate Bugetului local al comunei Tintesti, jud. Buzau, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in propietatea sau copropietatea contribuabilului”2018/01/26
HCL 4/2018privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii unui autoturism2018/01/08
HCL 3/2018privind acordarea sporului lunar de dificultate din salariul de incadrare, incepand cu data de 01.04.2016 si pana la incetarea activitatii din domeniul fondului functiar2018/01/08
HCL 2/2018privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local2018/01/08
HCL 1/2018privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti pe anul 20172018/01/08
HCL 55/2017privind stabilirea salariilor de baza ale salariatilor din aparatul de specialitate al primarului si din aparatul permanent al Consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau2017/12/18
HCL 34/2017privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau2017/07/31
HCL 32/2017privind reincadrarea personalului salarizat din aparatul de specialitate al primarului si din aparatul permanent al consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau2017/07/31

Comments are closed.