HCL 37/2019

privind infiintarea si organizarea serviciului „Consiliul local Tintesti – Serviciul Salubrizare”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordidea Consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau

HCL 36/2019

privind predarea catre MDARP prin CNI SA, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – „Sala  de sport scolara, Scoala Gimnaziala Pogoanele, comuna Tintesti, jud. Buzau”

HCL 34/2019

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2026, a Planului local de actiune in domeniul serviciilor sociale, precum si Procedura de identificare a situatiilor de risc de separare a copiilor de parinti si a monitorizarii situatiei familiilor cu copii in situatii de … Citeste mai mult

HCL 33/2019

privind aprobarea numarului si cunatumul burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti in semestrul II al anului scolar 2018-2019 si semestrul I al anului scolar 2019-2020

HCL 32/2019

privind aprobarea modificarii si completarii contractului nr. 1235/11.05.2012 de asociere in participatiune a Consiliului local Tintesti, cu SC First Look Solutions SRL si de constituirea a dreptului de uzufruct, in vederea realizarii unui parc eolian in comuna Tintesti, jud. Buzau

HCL 30/2019

privind insusirea rapoartelor de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, pe anul 2018