HCL 28/2019

privind aprobarea moficarii contractului nr. 1235/11.05.2012 de asistenta in participatiune a Consiliului local Tintesti, cu SC First Look Solutions SRL si de constituirea a dreptului de uzufruct, in vederea realizarii unui parc eolian in comuna Tintesti, jud. Buzau

HCL 27/2019

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimatiei de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap

HCL 26/2019

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a a numarului maxim de posturi pentru anul 2019 al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti

HCL 24/2019

privind aprobarea participarii comunei Tintesti prin Consiliul local Tintesti, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea ADI „Progaz Buzau 2020”

HCL 23/2019

privind aprobarea platii cotizatiei destinate realizarii in comun a investitiei „Statii calatori pe DN2B” datorata de comuna Tintesti, jud. Buzau la ADI Buzau-Maracineni

HCL 19/2019

privind indreptarea unor erori materiale survenite in HCL nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a invatamantului preuniversitar de pe raza comunei Tintesti, pentru anul scolar 2019-2020