HCL 55/2017

privind stabilirea salariilor de baza ale salariatilor din aparatul de specialitate al primarului si din aparatul permanent al Consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau

HCL 32/2017

privind reincadrarea personalului salarizat din aparatul de specialitate al primarului si din aparatul permanent al consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau