Dezbatere publica – Bugetul local pe anul 2022 si a listei de investitii de la nivelul comunei Tintesti, judetul Buzau

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare, aduc la cunoştinţa publică şi vă supunem dezbaterii publice Bugetul local pe anul 2022 si a listei de investitii de la nivelul comunei Tintesti, judetul Buzau.