Dispozitia 196/2023

privind Organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de „Infiintare sistem de canalizare apa uzata in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Tintesti, judetul Buzau –