HCL 2/2021

privind Aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes  local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social

HCL 55/2020

privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti pentru trimestrul I al anului scolar 2020-2021