HCL 24/2024

privind Darea in folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatie de cabinet medical din imobilul situat administrativ in satul Maxenu, comuna Tintesti, judetul Buzau

Citește mai multe…

HCL 23/2024

privind Aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de canalizare apa uzata in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Tintesti, judetul ,Buzau, faza 1”

Citește mai multe…

HCL 19/2024

privind Modificarea titlului proiectului privind obiectul de investitii „Infiitare distributie inteligenta de gaze naturale in Comuna Tintesti, Judetul Buzau”

Citește mai multe…

HCL 18/2024

privind Aprobarea Indicatorilor tehnico economici, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale si racorduri „in comuna Tintesti , judetul Buzau

Citește mai multe…

HCL 17/2024

privind Darea in administrare catre Consiliul Locat Tintesti-Serviciul Salubrizare a autospecialei colectare deseuri marca ISUZU model P75H model structura EFE 233 cu numarul de inmatriculare BZ 22 CLT in vederea prestarii serviciului de salubrizare

Citește mai multe…

HCL 16/2024

privind Aprobarea Indicatorilor tehnico economici, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale si racorduri „in comuna Tintesti , judetul Buzau

Citește mai multe…

HCL 15/2024

privind Aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” la care comuna Tintesti este membru asociat

Citește mai multe…