HCL 20/2020

privind Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ţinteşti

HCL 19/2020

privind  Aprobarea contribuției sub forma de cotizației a comunei Ţinteşt prin Consiliul local al comunei Ţinteşti în calitate de membru asociat la Asociația Comunelor din România,  pentru anul 2020

HCL 18/2020

privind Aprobarea contractului de prestare a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activități ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT comuna Ţinteşt, județul Buzău

HCL 16/2020

privind Aprobarea contribuției sub forma de cotizației a comunei Ţinteşt prin Consiliul local al comunei Ţinteşti în calitate de membru asociat la ADI PRODGAZ Buzau pentru anul 2020

HCL 15/2020

privind Darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei Ţinteşti, județul Buzău către serviciul „Consiliul Local Ţinteşti – Serviciul Salubrizare”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei Ţinteşt, județul Buzău

HCL 14/2020

privind Aprobarea plății cotizației aferente anului 2020, pentru UAT Comuna Ţinteşti, județul Buzău, din bugetul local, către Asociația GAL „Ecoul Câmpiei Buzaului”

HCL 12/2020

privind aprobarea numărului si cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Ţinteşti în semestrul II al anului şcolar 2019-2020