HCL 67/2023

privind Aprobarea initierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunai Tintesti si a Regulamentului Local de Urbanism aferent si prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Tintesti si Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.49/18.12.20185

HCL 62/2023

privind Aprobarea scoaterii din circuitul agricol pentru FIRST LOOK SOLUTIONS SA asupra unor terenuri din Comuna Tintesti, judetul Buzau pentru lucrari de amenajare drumuri, amplasare Linii Elerctrice Subterane (LES 33kV) aferente proiectului de investitii denumit generic „Parc Eolian Tintesti”

HCL 61/2023

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economicisi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de canalizare apa uzata in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, Comuna Tintesti, judetul Buzau, faza I”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei … Citeste mai mult

HCL 60/2023

privind Aprobarea utilizarii drumului de exploatatie de catre ELCOMEX SOLAR ENERGT, in vederea amplasarii unor linii electrice subteranesi-sau aeriene, construirea stalpilor de sustinere a liniilor electrice si-sau montarea oricaror altor instalatii, echipamente sau aparatura ( a caror pozitie va fi determinata de subscrisa) in zona … Citeste mai mult

HCL 59/2023

privind Aprobarea numarului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul UAT comuna Tintesti in vederea incadrarii in prevederile Legii nr.296-2023, privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii Romaniei pe tremen lung