HCL 10/2024

privind Modificare HCL nr.27-31.05.2023 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economicifaza SF pentgru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Tintesti, Maxenu, P:ogonele, Odaia Banului, comuna Tintesti, judetul Buzau, -faza 1″, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului si completarea HCL nr.6-14.02.2024