HCL 11/2024

privind Utilizarea excedentului bugetuluilocal al comunei Tintestidin anii precedenti, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024