HCL 16/2024

privind Aprobarea Indicatorilor tehnico economici, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale si racorduri „in comuna Tintesti , judetul Buzau