HCL 17/2024

privind Darea in administrare catre Consiliul Locat Tintesti-Serviciul Salubrizare a autospecialei colectare deseuri marca ISUZU model P75H model structura EFE 233 cu numarul de inmatriculare BZ 22 CLT in vederea prestarii serviciului de salubrizare