HCL 20/2018

privind insusirea rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, pe anul 2017

HCL nr. 20 din 27.04.2018

Bookmark the permalink.
Inapoi