HCL 23/2020

privind Imputernicirea domnului Manea Constan tin, consilier achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru a vota in Adunarea generala a Actionarilor Societatii Comerciale „Trans Bus S.A.” modificarea actului constitutiv al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care „Trans Bus S.A.”este asociat

Bookmark the permalink.
Inapoi