HCL 23/2024

privind Aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de canalizare apa uzata in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Tintesti, judetul ,Buzau, faza 1”


Fișiere atașate: