HCL 27/2023

privind Aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici faza SF pentru obiectivul de investitii  „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, OdaiaBanului, Comuna Tintesti, judetul Buzau -faza1″‘ aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”‘ precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate: