HCL 30/2019

privind insusirea rapoartelor de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, pe anul 2018

Bookmark the permalink.
Inapoi