HCL 34/2022

privind Participarea Comunei Tintesti la „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” si aprobarea Devizului General al obiectivului de investitii „Eficientizarea sistemului de iluminat publicdin comuna Tintesti, judetul Buzau”