HCL 34/2023

privind aprobarea  documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a comunei ŢINTEŞTI, judeţul Buzău pentru activitaţea: eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase


Fișiere atașate: