HCL 36/2023

privind modificarea HCL nr. 15 din 20.03.2020 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei ŢINTEŞTI, judeţul BUZĂU către serviciul ”CONSILIUL LOCAL ŢINTEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei ŢINTEŞTI, judeţul BUZĂU, prin introducerea prevederilor prevăzute de OUG 133/2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 şi de Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor 


Fișiere atașate: