HCL 37/2022

privind Acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei, pentru a vota aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016 – 2020