HCL 39/2022

privind Desemnarea consilierilor locali in Consilieul de Administratie al Scolii Gimnaziale Maxenu