HCL 4/2022

privind Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.39/29.10.2021, referitoare la aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investitii”INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARECU APA IN SATELE TINTESTI, MAXENU,POGONELE SI ODAIA BANULUI, COMUNA TINTESTI, JUDETUL BUZAU – FAZA I -pentru finantarea acestuia pein Programul National de Investitii „Anghel Saligny”

Bookmark the permalink.
Inapoi