HCL 45/2022

privind Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tintesti, judetul Buzau pe luna noiembrie 2022