HCL 53/2023

privind Modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.27/31.05.2023 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici faza SF pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, Comuna Tintesti, judetul Buzau – faza 1” aprobat pentru finantar prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate: