HCL 54/2020

privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Modernizarea ,extinderea si eficientizarea sistemului de ilumint public in comuna Tintesti , judetul Buzau”

Bookmark the permalink.
Inapoi