HCL 61/2023

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economicisi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de canalizare apa uzata in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, Comuna Tintesti, judetul Buzau, faza I”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand cvategoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului