HCL 55/2020

privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti pentru trimestrul I al anului scolar 2020-2021

HCL 54/2020

privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Modernizarea ,extinderea si eficientizarea sistemului de ilumint public in comuna Tintesti , judetul Buzau”