Anunțuri publice

Centrul de Vaccinare Covid-19

2021-06-16 13:55:34

Comunicat de presă - Audiente Avocatul Poporului

2021-06-03 08:23:53


Dezbatere publica - Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor UAT Municipiul Buzău și UAT Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative

2021-05-20 13:20:00


Dezbatere publica - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2022

2021-05-18 15:02:00


Masuri reducere riscuri diseminare gripa aviara

2021-05-14 08:13:38


Dezbatere publica – Bugetul local pe anul 2021 si a listei de investitii de la nivelul comunei Tintesti, judetul Buzau

2021-04-05 17:57:00

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare, aduc la cunoştinţa publică şi vă supunem dezbaterii publice Bugetul local pe anul 2021 si a listei de investitii de la nivelul comunei Tintesti, judetul Buzau.


Anunt - Cererii unice de plata APIA pentru campania 2021

2021-02-24 19:08:29

Avand in vedere faptul ca actiunea de primire a cererii unice de plata APIApentru campania 2021  se desfasoara in perioada 01.03.2021-17.05.2021  va facem cunoscut ca trebuie sa va prezentati la primarie anterior datei programate pentru depunerea documentelor la centrul local APIA BUZAU   IN vederea exprimarii  consimtamantului pentru eliberarea si transmiterea adeverintei catre Centru local Buzau APIA .


Informare - Obligatii operatori economici - COVID 19

2020-11-18 16:55:00

Dispozitia 370/2020

2020-11-02 23:29:00

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020, la nivelul comunei Tintesti, judetul Buzau


Ordin Prefect - Convocare sedinta constituire

2020-10-28 17:10:00


Comunicare incheiere - Validare mandat Consiliu local

2020-10-27 17:09:00


Comunicare incheiere - Validare mandat Primar

2020-10-27 17:08:00


Rezultat final concurs – Muncitori

2020-09-25 10:07:00


Rezultat proba interviu concurs – Muncitori

2020-09-24 13:09:20


Rezultat proba scrisa concurs – Muncitori

2020-09-23 13:58:18


Rezultat privind selectie dosare concurs - Muncitori

2020-09-15 12:16:29


Anunt - Acordare tichetelor social

2020-09-08 14:36:00

Primaria comunei Țintești prin Compartimentul Asistenta Sociala demareaza operatiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational in conformitate cu prevederile OUG 133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora.


Anunt concurs – Muncitor necalificat

2020-08-27 16:58:00


Dispozitia 245/2020

2020-08-24 19:29:40

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, la nivelul comunei Tintesti, jud. Buzau


Informare - măsuri de prevenire și limitare a răspândirii COVID 19

2020-08-22 09:29:32


Informare – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta – Completare Masuri suplimentare limitare COVID 19

2020-08-04 08:33:00


Informare - Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta - Masuri suplimentare limitare COVID 19

2020-07-30 17:56:58


Anunt suspendare concurs

2020-06-19 14:26:00


Anunt concurs – Muncitor necalificat

2020-06-04 17:07:00


Anunt - Valabilitate documente

2020-03-25 13:23:02

Incepand cu data de 25.03.2020, pe toata perioada starii de urgenta, vor fie liberate acte de identitate doar pentru situatii deosebite care implica pierderea, furtul ori distrugerea documentului de identitate.

De asemenea, va reamintim ca: Potrivit art.14 cap.II din Anexa nr.1 a Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgent ape teritoriul Romaniei “Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada starii de urgenta.”


Anunt - Prelungire perioada bonificatie

2020-03-25 13:18:00

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.29/2020 privind unele masuri economice si fiscal – bugetare , art.V, alin (2), “in anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prelungeste pânăla data de 30 iunie inclusiv.


Masuri la nivelul UAT comuna Tintesti in contextul riscului de raspandire a infectiei cu coronavirusul SARS- CoV-2

2020-03-24 18:24:00

Anunt - Suspendare program de lucru cu publicul

2020-03-18 13:00:00


Informare - Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta - COVID 19

2020-03-12 20:51:53

Informare populatie cu privire la CORONAVIRUS

2020-02-27 17:51:00


Rezultat final concurs – Posturi vacante

2020-02-17 10:04:00


Rezultat proba interviu concurs – Posturi vacante

2020-02-12 13:00:19


Rezultat proba scrisa concurs – Posturi vacante

2020-02-10 16:15:00


Rezultat selectie dosare concurs – Posturi vacante

2020-02-04 12:15:00


Dezbatere publica - Proiect buget pentru anul 2020

2020-02-03 17:09:00

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza "Proiectul bugetului local al comunei Tintesti pe anul 2020"


Anunt concurs - 4 posturi - Serviciul Salubrizare Tintesti

2020-01-13 16:14:00


Delimitare sectii votare – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-10-11 18:24:41

Dispozitia 384/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si sediile acestora, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2019


Locuri speciale afisaj electoral

2019-09-25 16:24:59

Dispozitia nr. 348/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerile pentru Presedintele Romaniei din 2019, la nivelul comunei Tintesti, jud. Buzau


Delimitare si numerotare sectii votare

2019-04-19 20:43:47

Dispozitia 124/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea organizarii pentru alegerile pentru Parlamentul European in anul 2019, la nivelul comunei Tintesti, jud. Buzau


Locuri speciale afisaj electoral

2019-04-17 20:44:51

Dispozitia 123/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerile pentru Parlamentul European in anul 2019, la nivelul comunei Tintesti, jud. Buzau


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 19:23:10

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 19:22:13

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:57:38

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 14:17:03


Anunt - Carti funciare

2018-07-19 11:34:21

SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2018-02-10 10:07:38
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Comments are closed.