Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Țintești, judetul Buzău;

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Țintești, judetul Buzău ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

b3) Programul de functionare: de Luni pâna Vineri, între orele: 8:00 – 16:00

 b4) Program de audiente:

 • Primar: Stoica Aurel
 • Viceprimar: Lambru Iulian
 • Secretar:  

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Țintești, judetul Buzău si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Țintești:

 • Stoica Aurel – Primar
 • Lambru Iulian – Viceprimar
 •   – Secretarul comuna

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 

d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei Țintești, judetul Buzău
 • Sediul: sat Țintești – com. Țintești
 • Telefon: 0238-532070, Fax:  0238-532233
 • E-mail:  primariatintesti@yahoo.com
 • Pagina de internet : www.tintesti.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Comments are closed.