Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect HCL nr. 36/2021privind Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tintesi judetul Buzau 2021/09/22
Proiect HCL nr. 35/2021privind Desemnarea consilierilor locali in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Maxenu2021/09/15
Proiect HCL nr. 34/2021privind Rectificarea Bugetului Local al Comunei Tintesti pe luna septembrie  20212021/09/15
Proiect HCL nr. 33/2021privind Infiintarea unei statii facultative pentru cursele regulate de persoane efectuate SC Trans-Buz SA Buzau2021/08/16
Proiect HCL nr. 32/2021privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna Ţinteşti, judeţul Buzău2021/08/16
Proiect HCL nr. 31/2021privind Aprobare Nomenclator stradal2021/08/13
Proiect HCL nr. 30/2021privind Insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 20212021/07/23
Proiect HCL nr. 29/2021privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Tintesti, pe Iulie 20212021/07/23
Proiect HCL nr. 28/2021privind aprobarea Referendumului avand ca obiect modificarea hotarealor Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Tintesti si Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Buzau , in sensul unirii celor doua entitati administrative 2021/07/01
Proiect HCL nr. 27/2021privind Imbunatatirea gradului de transparenta decizionala in administratia publica locala Tintesti2021/06/10
Proiect HCL nr. 26/2021privind Inchiriere spatiu pentru sediul Partidului National Liberal, filiala locala Tintesti2021/06/10
Proiect HCL nr. 25/2021privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tintesti in Adunarea Generala a Asociatiei de  Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” sa voteze aprobarea primirii Comunei Catina in asociatie2021/06/09
Proiect HCL nr. 24/2021privind Retragerea Comunei Valcelele din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”2021/06/09
Proiect HCL nr. 23/2021privind Aprobarea modificarii HCL nr.47/20202021/05/19
Proiect HCL nr. 22/2021privind Aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr.5299/200/2017 – apel2021/05/19
Proiect HCL nr. 21/2021privind Aprobarea casarii obiectivelor de inventar din gestiunea Scolii Gimnaziale Maxenu2021/05/14
Proiect HCL nr. 20/2021privind Aprobarea numarului si cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tintesti pentru semestrul al II lea al anului scolar 2020 – 20212021/05/14
Proiect HCL nr. 19/2021privind Aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 20212021/05/14
Proiect HCL nr. 18/2021privind Indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 20222021/05/14
Proiect HCL nr. 17/2021privind Bugetul general al comunei Tintesti pentru anul 2021 si estimariele pentru anii 2022, 2023, 20242021/04/07
Proiect HCL nr. 16/2021privind Aprobarea Planului Local de Actiuni pentru Mediu (PLAM)2021/03/12
Proiect HCL nr. 15/2021privind Desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului  pentru activitatea de actualizare a site-ului UAT Tintesti, ori de cate ori este necesar, cu indatoririle ce ii revin pentru aceasta activitate, inscrierea in fisa postului, in diagrama de relatii cu compartimentele si raspunderea acestei persoane in fata conducerii primariei si a consiliului local.2021/03/12
Proiect HCL nr. 14/2021privind Aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta , altele decat cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.2021/03/12
Proiect HCL nr. 13/2021privind Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de repartizare si atribuire a terenurilor in baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinrerilor pentru construireas unei locuimnte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Criteriilor suplimentare de selectie a solicitarilor de terenuri pentru construirea locuintei in baza Legii nr.15/2003,2021/03/12
Proiect HCL nr. 12/2021privind Aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele judetete care tranziteaza comuna Tintesti2021/03/02
Proiect HCL nr. 11/2021privind Insusirea rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii Legii nr.544/2001 si 52/20032021/03/01
Proiect HCL nr. 10/2021privind Executie bugetara aferenta trimestrului IV a anului 20202021/03/01
Proiect HCL nr. 9/2021privind Revocarea Hotararii Consiliului Local Tintesti nr.56/27.11.2020, privind aprobarea Nomencaltorului stradal al Comunei Tintesti2021/02/18
Proiect HCL nr. 8/2021privind revocarea Anexei nr. 2 si modificarea HCL nr. 41/16.10.20202021/02/16
Proiect HCL nr. 7/2021privind aprobarea modificarii  Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „PROGAZ BUZAU 2020”, la care comuna este membru asociat2021/02/16
Proiect HCL nr. 6/2021privind aplicarea planului de tarifare zonala in cadrul municipiului Buzau si a a A.D.I. Buzau – Maracineni2021/02/16
Proiect HCL nr. 5/2021privind Aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Tintesti pentru perioada 2021 – 20272021/01/14
Proiect HCL nr. 4/2021privind Alegerea presedintelui de sedinta , pentru sedintele Consiliului local al comunei Tintesti , lunar, in ordine alfabetica2021/01/14
Proiect HCL nr. 3/2021privind Utilizarea excedentului aferent anului 2020 pentru anul 20212021/01/14
Proiect HCL nr. 2/2021privind Aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes  local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social2021/01/14
Proiect HCL nr. 1/2021privind Aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale pentru anul 20212021/01/14

Comments are closed.