Proiect HCL nr. 32/2021

privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna Ţinteşti, judeţul Buzău

Proiect HCL nr. 28/2021

privind aprobarea Referendumului avand ca obiect modificarea hotarealor Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Tintesti si Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Buzau , in sensul unirii celor doua entitati administrative