Proiect HCL nr. 26/2023  

privind Aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale Tintesti in proiectul „Dotarea cu microbuze scolare verzi (electrice) pentru unitati de invatamant preuniversitar din judetul Buzau” in cadrul PNRR

Proiect HCL nr. 23/2023  

privind Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specilialitate al primarului comunei Tintesti, judetul Buzau

Proiect HCL nr. 22/2023  

privind Aprobarea participarii UAT Comuna Tintesti la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare sistem iluminat public  in comuna Tintesti, judetul Buzau”

Proiect HCL nr. 21/2023  

privind Aprobarea participarii UAT Comuna Tintesti la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cat si a aprobarii depunerii cererii de inscriere si a cheltuielilor legate de programul privind casarea autovehiculelor uzate din comuna Tintesti, judetul Buzau

Proiect HCL nr. 20/2023  

privind Atribuirea temporara in folosinta gratuita a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al comunei Tintesti pentru amplasare vatra stupina