Proiect HCL nr. 16/2024

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturalesi racorduri in comuna Tintesti, judetul Buzau