Proiect HCL nr. 18/2022

privind Aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „CRESTEREA MOBILITATII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUICTURA DE ALIMENTARE ELECTRICA NECESARA”

Bookmark the permalink.
Inapoi