Proiect HCL nr. 22/2022

privind Indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2023 la nivelul comunei Tintesti