Proiect HCL nr. 4/2022

privind Modificarea hotararii consiliului Local nr.39/29,10,2021, referitoare la aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, pentru  obiectivul de investitii „Infiintarea sistem de alimentare cu apa in satele Tintesti,  Maxenu, Pogonele si Odaia Banului, comuna Tintesti, judetul Buzau ” pentru finatarea acestuia prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”

Bookmark the permalink.
Inapoi