Proiect HCL nr. 42/2021

privind Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, pentru  obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale in comuna Tintesti, judetul Buzau” pentru finatarea acestuia prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”

Bookmark the permalink.
Inapoi