Proiect HCL nr. 54/2023  

privind Modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.27/31.05.2023  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economicifaza SF pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Tintesti, Maxenu,    Pogonele, Odaia Banului, comuna Tintesti, judetul Buzau -faza 1”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate: