Proiect HCL nr. 55/2023  

privind Aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale si racorduri in Comuna Tintesti, judetul Buzau” in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny”