Proiect HCL nr. 6/2024

privind Modificarea Anexei nr.1 si anexei nr.2 la HCL 27/31.05.2023 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici faza SF pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, Odaia Ban ului, Comuna Tintesti, judetul Buzau – faza 1”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru arealizarea obiectivului


Fișiere atașate: