Proiect HCL nr. 63/2022 

privind Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunai Tintesti, judetul Buzau pe luna decembrie 2022