Proiect HCL nr. 65/2023  

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintarea sistem de canalizare apa uzata in satele Tintesti, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, Comuna Tintesti, judetul Buzau, faza 1”, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obictivului obiectivului

Bookmark the permalink.
Inapoi