Dezbateri publice

Dezbatere publica - Proiect buget pentru anul 2020

2020-02-03 17:09:00

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza "Proiectul bugetului local al comunei Tintesti pe anul 2020"


Comments are closed.